fbpx

【香港7-11】5天限定雪糕優惠!$55有8件,平均每件 $6.88

3 月 3, 2023 | 香港, 熱話

又係時候推介大家最期待嘅 7 5天限定雪糕優惠啦!

今期7仔特別為你準備咗勁多款脆皮雪糕批、甜筒,仲有口感QQ嘅雪米糍添!一次過買哂返屋慢慢歎啦!

$55/4件】OREO脆皮雪糕批 / DREYER’s D-COLLECTION 脆皮雪糕批(各款) / 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批(各款)平均每件 $13.75
$55/8件】維記雪米糍兩粒裝/甜筒(各款)平均每件 $6.88

雪糕優惠只限5天,把握時間去7仔掃貨!

  • 有效日期由202333日至37日。
  • 優惠只適用於香港店舖。
  • 部分貨品只限於指定店舖提供。
  • 貨品數量有限,售完即止。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。
  • 貨品圖片只供參考。
  • 就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X