fbpx

【香港迪士尼樂園】門票9月20日起加價!最繁忙特定日子加至$879

9 月 20, 2023 | 香港, 熱話

香港迪士尼樂園度假區(香港迪士尼)今日公佈,在其1日門票分級制新增一款門票級別,重新命名其現有的 1 日門票種類,並於 2023年9月20日生效!另外, 樂園「奇妙處處通」年票計劃亦有調整。

1 日門票其他級別票種的詳情如下:
-1 日門票 (第 1 級別) (改名前為「普通日子」) 票價將維持不變,標準門票票價為港幣639 元,小童門票港幣 475 元。
-1 日門票 (第 2 級別) (改名前為「高峰日子」) 標準門票票價為港幣 719 元,小童門票為港幣 539 元。
-1 日門票 (第 3 級別) (改名前為「特定高峰日子」) 標準門票票價為港幣 799 元,小童門票為港幣 599 元。
-1 日門票 (第 4 級別) 則會訂於年內最繁忙的特定日子或季節,標準門票 (12 至 64 歲) 票價為港幣 879 元,小童門票 (3 至 11 歲) 為港幣 659 元。
長者 1 日門票售價為港幣 100 元,連續第 12 年維持不變。
-合資格殘疾人士可繼續享有七折購買 1 日門票 (所有級別)- 優惠不適用於長者門票。

樂園「奇妙處處通」年票計劃有以下調整:
-成人銀卡會籍新價格為港幣 1,468 元, 金卡會籍新價格為港幣 2,558 元,白金卡會籍新價格為港幣 4,678 元。
-小童銀卡會籍新價格為港幣 1,088 元, 金卡會籍新價格為港幣 1,818 元,白金卡會籍新價格為港幣 3,368 元。
-學生銀卡會籍新價格為港幣 1,148 元, 金卡會籍新價格為港幣 1,918 元,白金卡會籍新價格為港幣 3,558 元。
-長者會籍價格將連續第 12 年維持不變。

「奇妙處處通」年票特別優惠
度假區同時推出特別優惠,讓賓客於未來八個星期 (優惠期至2023年11月15日),加入成為 「奇妙處處通」會員或續會。
-現有會員可享用優惠價格續會,比新價格節省最多可達港幣 400 元。
-[香港居民專享]新會員可用原有價格購買全新「奇妙處處通」會籍。
* 優惠不適用於「奇妙處處通」長者會籍,或購買「奇妙處處通」禮劵。
延長「樂悠咭」長者優惠並持續為本地居民推優惠
「樂悠咭」持有人或年齡介乎 60 至 64 歲的香港居民,可繼續以港幣 100 元購買一日門票至 2024 年 10 月 19 日。此價格等同長者 (65 歲或以上) 一日門票之票價。此外,香港迪士尼會繼續於全年不同時間為香港居民推出各種專享票價優惠及體驗。

不過,透過 KkdayKlook 預訂香港迪士尼門票,仲有部份日子可以用舊價買飛!預訂期係2023年9月21日起至12月16日!快啲趁優惠買定飛啦!

指定網站連結樂園門票價格:

樂園門票 普通日子:成人$590/位(原價$639/位); 小童$449/位(原價$475/位)
樂園門票 特定日子:成人$642/位(原價$719/位);小童$482/位(原價$539/位)
樂園門票 特定高峰日子:成人$703/位(原價$799/位);小童$528/位(原價$599/位)

 

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X