fbpx

【香港美食】甜品店Twinkle新出菠蘿包麻糬曲奇,仲有泰式奶茶+花生味

7 月 7, 2023 | 香港, 美食

連鎖甜品店推出全新港式菠蘿包麻糬曲奇!鬆脆菠蘿皮再配上軟糯拉絲麻糬,口感豐富!另外仲有泰式奶茶麻糬曲奇及花生麻糬曲奇!麻糬控必試!Twinkle門市更推出優惠,選購麻糬曲奇系列任何口味,可享兩件裝或三件裝驚喜優惠價:兩件裝優惠$50(原價$56),三件裝優惠$60(原價$84)。

港式菠蘿包 QQ 麻糬曲奇
泰式奶茶 QQ 麻糬曲奇

花生 QQ 麻糬曲奇

Twinkle Baker Décor

地址:www.twinkle-bd.com/store

 

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X