fbpx

【香港】麥當勞「麥麥慳」套票優惠!$25起享超值套餐/早晨套餐!

2 月 2, 2023 | 香港, 熱話

麥當勞又有震撼美食優惠啦!2月2日起,兩款全新「麥麥慳」套票登陸麥當勞App,每餐只需$25起就可享多款超值套餐或超值早晨套餐!

由2月2日起,麥當勞App推出兩款全新「麥麥慳」套票,App用戶低至$100就可買到四個超值套餐或超值早晨套餐。「麥麥慳」套票仲加入咗更多超值套餐選項,例如「著數之晨套票優惠」提供精選早晨套餐、珍寶套餐,以及芝蛋脆雞飽超值早晨套餐選項;「麥麥抵食套票優惠」新增麥樂雞(9件)超值套餐及脆香雞翼(4件)超值套餐,共有7款套餐可供選擇!

兩款「麥麥慳」套票優惠券數量有限,售完即止,包括$100四款著數之晨套餐及$100四款麥麥抵食套票優惠:
著數之晨套票優惠
$100起可選以下六款指定超值早晨套餐:

 • 豬柳蛋漢堡超值早晨套餐
 • 魚柳飽超值早晨套餐
 • 炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐
 • 芝蛋脆雞飽超值早晨套餐

以下套餐需加$5選購:

 • 精選早晨套餐

以下套餐需加$8選購:

 • 珍寶套餐

麥麥抵食套票優惠
$100起可選以下七款指定超值套餐:

 • 豬柳蛋漢堡超值套餐
 • 脆辣雞腿飽超值套餐
 • 麥樂雞(9件)超值套餐

以下套餐需加$6選購:

 • 雙層芝士孖堡超值套餐
 • 雙層魚柳飽超值套餐
 • 板燒雞腿飽超值套餐
 • 脆香雞翼(4件)超值套餐

成功支付$20訂金後,四張指定套餐換購券會於兩個工作天內自動存入麥當勞App內的優惠券版面,所有套餐換購券有效期至2023年3月26日:

套餐內四張套餐換購券適用於早上4時至11時,每次使用換購券時只需繳付$20(加錢換購指定套餐除外)。

套餐內四張套餐換購券適用於早上11時至午夜12時,每次使用換購券時只需繳付$20(加錢換購指定套餐除外)。

麥當勞App用戶可以以多種電子支付方式完成訂購,購買套餐時只需付$20訂金,四張套餐換購券便會於兩個工作天內自動存入麥當勞App之優惠券版面,於正式使用時只需揀選指定心水美食並繳付指定換購金額$20起即可選購美食。用戶成功換購套餐後,麥當勞App便會自動移除套餐換購券。所有套餐換購券可於2023年3月26日或以前使用,分次付款更靈活,每次又可享受不同美食!「麥麥慳」套票數量有限,售完即止。

 

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X