fbpx

【香港】將軍澳跨灣大橋即將通車!全港首條大橋集行車+行人+單車徑+觀景台!

11 月 11, 2022 | 將軍澳 / 西貢, 香港, 熱話

據消息指,當局早前已於將軍澳跨灣大橋進行亮燈測試工序!暫定跨灣大橋同將藍隧道通車日子為12月11日,將藍隧道全長4.2公里,此公路隧道將會連接九龍觀塘區茶果嶺同西貢區,出口則會接駁1.8公里長嘅將軍澳跨灣大橋至日出康城一帶。

將軍澳跨灣大橋即將通車!將成為全港首條集行車道、行人路、單車徑同觀景台嘅大橋!近日將軍澳南橋已經放置喺臨時存放區,預計短時間內就會安放喺橋墩上。跨灣大橋通車之後,全長約5公里嘅單車徑都會開放!

發展局更新指,南橋喺6月2日已經抵達咗將軍澳內灣,並放置喺臨時存放區,東邊水道兩岸嘅地基工程亦在進行,預計南橋明年就會放喺橋墩上。跨灣嘅連接路亦已完成接駁工程,雖然暫未有大橋通車嘅確實日期,但預計工程今年就會完工,有機會喺短時間內開通!
將軍澳跨灣連接路工程喺18年開展,係長達1.8公里嘅海上高架橋,連接興建中嘅將軍澳至藍田隧道同通往日出康城以及將軍澳工業邨嘅環保大道。南橋係長約150米行人天橋,連接將軍澳海濱公園同將軍澳南海濱長廊。

跨灣連接路同南橋都設有觀景台,沿途可以欣賞將軍澳灣同東邊水道。單車徑同行人路都設有綠化帶,係居民新嘅休憩地點!

圖片及來源:發展局及土木工程拓展署

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X