fbpx

雙子座流星雨

【流星雨2024】全年8場流星雨時間表!最佳觀賞日期+時間!

【流星雨2024】全年8場流星雨時間表!最佳觀賞日期+時間!

2024年將會有幾場有希望觀測到嘅流星雨,包括天琴座流星雨、英仙座流星雨、獵戶座流星雨同雙子座流星雨。等小編同大家講吓流星雨嘅日期、最佳觀賞時間、每小時流星數量等資料啦! 2024流星雨時間: 象限儀座流星雨 - 1月4日 天琴座流星雨 - 4月22日 寶瓶座η流星雨 - 5月6日 寶瓶座δ南流星雨 - 7月31日 英仙座流星雨 - 8月12日 獵戶座流星雨 - 10月21日 獅子座流星雨 - 11月17日 雙子座流星雨 - 12月14日 下面就會詳細講吓2024年發生嘅流星雨詳情。 ========== 象限儀座流星雨:1月4日...

【流星雨2023】雙子座流星雨本週高峰期,每小時多達150顆流星+即睇最佳觀賞時段!

【流星雨2023】雙子座流星雨本週高峰期,每小時多達150顆流星+即睇最佳觀賞時段!

每年都會發生多次不同的流星雨現象,包括在12月中上演的雙子座流星雨。市民於12月14日晚上7時半至8時已經可以開始觀測,其天頂每小時出現率可達到150,以北太平洋地區的觀測條件較佳。惟受輻射點位置的影響,香港最佳的觀測時間則為15日的凌晨2時到3時,期間在偏遠郊區的觀測人士可能會看到10-20顆流星。 在12月14日,雙子座流星雨的輻射點會於晚上約7時左右從東北方升起。當輻射點升出地平線後,即有機會欣賞到來自雙子座的流星,但流星不一定出現在輻射點附近。此外,且當天月相近朔,在沒有月光干擾的情況下,將會是近年來最佳的觀賞條件。...

【流星雨2023】全年10場流星雨時間表!觀賞地點+方向!

【流星雨2023】全年10場流星雨時間表!觀賞地點+方向!

2023年將會有幾場有希望觀測到嘅流星雨,包括天琴座流星雨、英仙座流星雨、獵戶座流星雨同雙子座流星雨。等小編同大家講吓流星雨嘅日期、最佳觀賞時間、每小時流星數量等資料啦! 2023流星雨時間: 象限儀座流星雨 - 1月4日 天琴座流星雨 - 4月23日 寶瓶座η流星雨 - 5月6日 寶瓶座δ南流星雨 - 7月30日 英仙座流星雨 - 8月13日 天龍座流星雨 - 10月9日 獵戶座流星雨 - 10月22日 獅子座流星雨 - 11月18日 雙子座流星雨 - 12月14日 小熊座流星雨 - 12月23日...

【香港】又有雙子座流星雨!冠絕2022!每小時150粒流星!

【香港】又有雙子座流星雨!冠絕2022!每小時150粒流星!

雙子座流星雨將會喺2022年11月6日至30日期間出現,而高峰期會喺12月14日晚上10到11時,每小時將約有150粒流星掠過,冠絕2022年流星雨! 惟香港天文台預測本地觀測條件較差,會大大影響觀測體驗。不過大家有興趣,可以喺香港嘅最佳觀測時間預計晚上10到11時,喺偏遠郊區嘅觀測人士可能會見到10-20顆流星! 太空館將於 14 日晚 9 至 11 時直播流星雨,並講解流星雨背後的天文知識。...

X