MEKO 聯乘紋身師 Mirmanda 設計兩款新包裝! 包裝以黑白線條插畫風格展現 Be Yourself 主題! 蜜桃紅茶包裝圖案係一個女仔帶領鷹隼探索宇宙尋找「桃」星! 檸檬紅茶包裝圖案係一個男仔帶領鯨魚遊歴「檸檬」海。  設計理念係希望鼓勵大家勇敢追夢,做最真實嘅自己!由1/9起至 31/10,喺Shell買8支Meko紅茶系列飲品,可以加$49.9換購Meko x Moonchild "Be Yourself" 限定摺疊雨傘 ,換完即止。 隨飲品仲附送限量紋身貼,為造型增添個性!紋身貼數量有限,想要就快手啦,換完就冇啦。...