fbpx

英仙座流星雨

【流星雨2024】全年8場流星雨時間表!最佳觀賞日期+時間!

【流星雨2024】全年8場流星雨時間表!最佳觀賞日期+時間!

2024年將會有幾場有希望觀測到嘅流星雨,包括天琴座流星雨、英仙座流星雨、獵戶座流星雨同雙子座流星雨。等小編同大家講吓流星雨嘅日期、最佳觀賞時間、每小時流星數量等資料啦! 2024流星雨時間: 象限儀座流星雨 - 1月4日 天琴座流星雨 - 4月22日 寶瓶座η流星雨 - 5月6日 寶瓶座δ南流星雨 - 7月31日 英仙座流星雨 - 8月12日 獵戶座流星雨 - 10月21日 獅子座流星雨 - 11月17日 雙子座流星雨 - 12月14日 下面就會詳細講吓2024年發生嘅流星雨詳情。 ========== 象限儀座流星雨:1月4日...

【流星雨2023】英仙座流星雨本週高峰期,每小時多達100顆流星+即睇最佳觀賞時段!

【流星雨2023】英仙座流星雨本週高峰期,每小時多達100顆流星+即睇最佳觀賞時段!

英仙座流星雨高峰期係8月13日,咁啱係星期日,可以約朋友去睇流星雨!高峰期英仙座流星雨被認為係北半球一年中最好嘅流星雨,大量快速而明亮嘅流星會出現。如果天氣好,每個鐘會睇到多達100顆流星!高峰期當日正值農曆廿七,預計月光對觀測流星雨的影響甚微,因此觀測條件較為理想。 在8月中,英仙座流星雨的輻射點會在晚上約10時從東北方升起,隨著輻射點位置升高,流星的數量亦會隨之增加,觀測人士可把握8月12日或13日晚上10時後的時段觀測,如環境合適,有機會在凌晨時分每小時看到超過十顆流星。 要觀賞英仙座流星雨,不妨參考以下的建議:...

【流星雨2023】全年10場流星雨時間表!觀賞地點+方向!

【流星雨2023】全年10場流星雨時間表!觀賞地點+方向!

2023年將會有幾場有希望觀測到嘅流星雨,包括天琴座流星雨、英仙座流星雨、獵戶座流星雨同雙子座流星雨。等小編同大家講吓流星雨嘅日期、最佳觀賞時間、每小時流星數量等資料啦! 2023流星雨時間: 象限儀座流星雨 - 1月4日 天琴座流星雨 - 4月23日 寶瓶座η流星雨 - 5月6日 寶瓶座δ南流星雨 - 7月30日 英仙座流星雨 - 8月13日 天龍座流星雨 - 10月9日 獵戶座流星雨 - 10月22日 獅子座流星雨 - 11月18日 雙子座流星雨 - 12月14日 小熊座流星雨 - 12月23日...

【香港】寶瓶座δ南流星雨本周起出現!每小時可見25粒流星!即睇觀賞最佳時段!

【香港】寶瓶座δ南流星雨本周起出現!每小時可見25粒流星!即睇觀賞最佳時段!

夏季流星雨又嚟啦,「寶瓶座δ南流星雨」會喺2022年7月12日至8月23日期間活躍,7月尾係高峰期,天頂每小時可以見到25粒流星,天文愛好者要留意啦! 「寶瓶座δ南流星雨」喺7月12日起至8月23日活躍,7月30日高峰,香港太空館建議最佳觀測時段係7月30日晚上9時至翌日清晨5時,本地嘅觀測條件良好,預計天頂每小時可以見到25粒流星! 英仙座流星雨亦會喺7月17日至8月24日期間登場,8月13日高峰,預計天頂每小時可以見到100粒流星,不過太空館預測本地觀測條件惡劣。 圖片及資料來源:太空館、NASA  ...

X