KFC聯乘阿華田推出阿華田脆脆葡撻再度登場啦!香濃嘅阿華田朱古力流心餡,仲有撻皮同撻面上嘅阿華田脆脆!阿華田粉絲必試! 除咗單售外,KFC仲推出「阿華田脆脆葡撻」6件及12件禮盒套裝! 堂食/外賣自取價錢詳情: 單點:$12.5起 套餐加配優惠:$10.5 升級E1經典滋味套餐:$3.5 「阿華田脆脆葡撻」6件:$58 「阿華田脆脆葡撻」12件:$108 *以上食品於上午11時後於全線香港KFC供應 (山東街、又一城、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館除外)。 KFC阿華田脆脆葡撻 推廣日期:2023年8月31日起...