Minions Run Hong Kong 2022今年將會喺香港科學園舉行,仲加入咗《迷你兵團 2》嘅打卡位同攤位遊戲,邊跑步可以邊開Party!仲特別新增Super Minions個人組,參加者可獲得Minions經典造型工人衫等限定禮物! 「Sun Life 永明130週年呈獻:Minions Run Hong Kong 2022」主題跑將於今年12月27日舉行,賽事分為「型住跑」(計時賽)及「Chill 住跑」(非計時賽),各設有個人組、Super...