MEKO 送你總值高達港幣$4,000的5星級住宿體驗同米芝蓮級餐飲體驗! 只要喺自己嘅Facebook或Instagram上載與「快樂」相關的照片,並分享其中快樂嘅原因,最後加上hashtag:#分享快樂兩三事 及 #BeYourselfWithMeko,MEKO將挑選最有感染力嘅13位參加者,發送豐富禮品! 立即把握機會,報名參加啦! 活動頁面傳送門:MEKO Facebook活動頁面 / MEKO Instagram活動頁面 活動日期:即日起至2023年9月13日晚上11時59分 參加方法:...