fbpx

【香港】香港美酒佳餚巡禮返嚟啦!旅發局免費派5萬張體驗券!

11 月 4, 2022 | 香港, 熱話

旅發局嘅年度盛事,香港美酒佳餚巡禮11 月正式登場啦!

市民可以用優惠價港幣 100 元或 150 元享用特別為活動而設嘅美酒美食外,旅發局亦透過 Discover Hong Kong 電子平台,喺11月內分兩期向公眾送出合共 5 萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」!

領取相應活動「電子優惠券」即可免費體驗「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩項精彩活動!品嚐雞尾酒或小食、以及指定美酒佳餚組合菜單。首批 2.5 萬張電子優惠券將喺11月3日上午 10 時起派發。
活動今年以「品味全城」為主題,旅發局與業界合作,推出多項別出心裁嘅「創意雞尾酒」,帶大家沿著海岸線追尋佳釀美食嘅「遊『酒』海岸線」兩項活動。市民可直接到各參與商戶以優惠價付費惠顧,其中「創意雞尾酒」商戶提供指定餐單,每款雞尾酒或小食大部份均以港幣 100 元發售;「遊『酒』海岸線」商戶則推出港幣 150 元優惠價的期間限定美酒佳餚組合菜單。

旅發局將分兩期、派發共 5 萬張免費電子優惠券。首批 2.5 萬張免費電子優惠券以先到先得形式派發。有興趣市民須擁有 Discover Hong Kong 網站電子優惠平台帳戶,未有帳戶者可預先於 Discover Hong Kong 網站,以手提電話作簡單註冊。登入平台後,喺兩款電子優惠券中選取其中一款,儲存到個人帳戶的電子錢包中,最多只可同時保存 1 張免費電子優惠券,兌換完已有優惠券後才可再次到平台領取。

「香港美酒佳餚巡禮 2022」電子優惠券
派發日期:2022 年 11 月 3 日(星期四)早上 10 時開始/ 2022 年 11 月 17 日(星期四) 早上 10 時開始
網址:www.discoverHongKong.com/WineDineFestival/hk-tc
電子優惠券內容:
共有兩款限量電子優惠券可供領取 (每次只限取一款及一張):
• 創意雞尾酒電子優惠券,可在逾 210 間參與餐廳及酒吧換領指定餐單上價值 100 元的一款雞尾酒或小食
• 遊「酒」海岸線電子優惠券,可在近 160 間參與餐廳及酒吧換領價值 150 元的指定美酒佳餚組合菜單

 

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X