fbpx

【香港】探秘皇后山軍營印度廟!僅有蓮花形建築物!|香港玩樂|放假去邊

4 月 29, 2022 | 香港, 上水 / 粉嶺, 玩樂

位於粉嶺軍地嘅皇后山軍營印度廟,於1960年代興建,當時由駐守嘅尼泊爾(Gurkhas)士兵建造,該廟於2010年度被評定三級歷史建築物。印度廟與軍營內嘅建築物有一定嘅距離,為此讓人感覺印度廟有一種神秘感。

廟宇外形呈六角形皇冠形狀建築物,頂部有六個尖頂,並由12塊三角形砌成。
此印度廟為香港僅有嘅蓮花形建築物。

於2010年度被評為三級歷史建築,廟內天花呈六角形,非常特別。

有橙黃色、藍色嘅墻身組成。

仔細咁穩下周圍嘅建築物,就會見到呢塊水牌。

大家亦都可以係六角形中間嘅一點影相打卡。

交通:
粉嶺地鐵站→52B綠色小巴→布格仔落車(沿途有很多狗,怕狗人士注意)→沿布格仔路直入,見到鍾記士多轉右→公廁方向直行就見到印度廟入口處
注意:
自己垃圾自己帶走,穿著長袖衫褲

圖片來源:@tibby_chiu

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X