fbpx

【香港】吊鐘洲金魚擺尾奇觀!香港四大海蝕拱之一!

5 月 27, 2022 | 將軍澳 / 西貢, 香港, 玩樂

吊鐘洲屬於香港地質公園範圍景點,位於西貢滘西洲南端,由於長期受海浪拍打侵蝕,使岬角與岩體分離,形成海蝕柱名為「吊鐘岩」,亦因形狀與金魚外形相似,故此稱為「金魚擺尾」。

大家可以選擇從西貢碼頭坐快艇出發,約15分鐘船程,島上沒有碼頭,需踏海岸岩石登島。是日行程先步行到山上從高往下觀看金魚擺尾,然後再往下走到吊鐘拱門。

近睇,整個形態與金魚外形非常相似,因此而得名。
大家如果想坐係同一位置影相,必須注意安全。

由高空位置睇,原來海蝕柱「吊鐘岩」就係位於金魚尾巴之中,中間形成一條水路,同時吸引很多人前來玩獨木舟或潛水。

如果想落洞底,就必須徒手攀爬介乎75°至90°嘅山崖。

因為「金魚擺尾」長期被海浪侵蝕,岩中逐漸形成一個高30米嘅長形海蝕拱「吊鐘洞」。

被譽為香港最美嘅海蝕拱,並與橫洲、火石洲、沙塘口山齊名香港「四大海蝕拱」。

「吊鐘洞」形狀像寺廟嘅大鐘;當金黃色的陽光照射入內時,就會出現有如金鐘淩空倒懸畫面,「吊鐘」之名正是由此而來。

交通:

西貢碼頭→吊鐘洲→登島後沙灘右邊有一條小路(有絲帶為準)→約40分鐘路程→到達「金魚擺尾」
如想到達洞睇欣賞需要徒手攀爬介乎75°至90°嘅山崖(約40分鐘),或參加以下水上體驗之旅前往參觀,建議由專業人士陪同或直接放棄。
注意事項:愛護環境,自己垃圾自己帶走。注意安全,切勿高估個人能力。

圖片來源:Facebook@HKD、@tibby_chiu
資料來源:西貢旅遊網

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X