fbpx

【香港】又有流星雨!獅子座流星雨11月降臨!即刻mark實邊日高峰期!

11 月 17, 2022 | 香港, 熱話

☉ 瀏覽次數 : 2424

獅子座流星雨將喺2022年11月6日至30日期間出現,每小時有10粒流星掠過,高峰期會喺11月18日早上7時。

香港天文台預測本地觀測條件屬較差,相信目睹機會較低,不過仍然提供建議觀測時間喺11月19日凌晨12時至2時,得閑的話,大家都可抬頭碰碰運氣!

遠離光污染到較黑暗嘅地方,例如郊區就會更易見到流星。因光污染大幅減少可見流星嘅數量。
 

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X