fbpx

【香港】南丫島深灣封閉7個月!實行海龜保育措施!

4 月 8, 2022 | 香港, 玩樂, 長洲 / 南丫島

位於南丫島嘅深灣沙灘係香港唯一不時有綠海龜上岸產卵嘅地點,亦係南中國海為數不多嘅綠海龜產卵地之一,因此在本地和區域的層面而言,深灣對瀕危綠海龜的繁衍及存活極為重要。為更進一步保護綠海龜,於202141日起,限制地區更由沙灘延伸至鄰接嘅綠海龜繁殖水域。

喺深灣產卵嘅綠海龜為數甚少,而且只是每隔數年先到灘上產卵,所以漁護署進行一系列保育措施。
限制期亦由每年5個月延長至每年7個月(即41日至1031日),以加強保護綠海龜。未經許可進入限制地區,最高可被罰款港幣5萬元。

資料來源:漁護署

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X