fbpx

【香港】元朗茶餐廳 開心豬扒雙蛋飯

7 月 25, 2021 | 香港, 元朗 / 天水圍, 美食

茶記都有名物!
元朗一間茶餐廳嘅豬扒煎蛋飯令人一試難忘~

即煎豬扒煮到外酥內軟,咬落有彈性,肉味非常香口

火候掌握得好,豬扒同太陽蛋先會煎得咁靚架~

豉油汁撈飯是常識吧~

將蛋撈埋飯食仲滋味啊!
開心小敘

地址: 元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下43號舖

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X