fbpx

【香港】九巴安排流動冷氣候車室,歎住冷氣等車!

7 月 29, 2022 | 香港, 熱話

呢排天氣熱到淨係企喺到都汗流挾背,近期九巴宣布將推出流動冷氣候車室,安排電動巴士停泊喺數個特定巴士總站,包括黃大仙總站、荃灣西站、深水埗(欽州街)同寶林總站。

另外仲有一系列消暑措施,包括巴士車長會會喺情況許可下,提早俾乘客上車,縮減喺室外等候嘅時間。

同時九巴已向政府部門申請,喺巴士站範圍加設加水站同飲品售賣機,可俾乘客及時補充水分。
資料來源 : KMB 九巴專頁

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X