fbpx

【網絡熱話】中國麥當勞開心樂園餐推「迪士尼100周年」系列玩具,全套48款!

11 月 19, 2023 | 中國, 熱話

內地麥當勞開心樂園餐有新玩具,今次係「迪士尼100周年」系列玩具,全套48款,嚟自唔同故事世界。

2023年11月8日起購買開心樂園餐,即可免費隨機獲得迪士尼100周年系列玩具一組,每組含2款玩具。

=====
DISNEY 系列


=====

PIXAR 系列


sponsor
sponsor

=====

MARVEL 系列


=====
STARWARS 系列

為了滿足大家嘅收集欲望,麥當勞仲推出了“開心100魔法”限定套組,在線上預約購買“開心100魔法餐”,就能到店領取全套迪士尼100周年玩具,數量有限,送完即止。

除了迪士尼100周年玩具外,麥當勞開心樂園餐包裝盒亦設計成了迪士尼100周年紀念款。

開心樂園餐「迪士尼100周年」系列玩具
活動日期 : 2023年11月8日至12月19日
售賣地點: 中國內地麥當勞

資料來源:mcdonalds.com.cn

*以上資訊只供參考,如有任何變化或更改均以現場情況或商戶決定為準*

Klook.com
X